Interesta - ombildning

Din ombildningskonsult
och fastighetsekonomiska expert

Vi är specialiserade inom ombildningar till bostadsrätter och rådgivning vid nyproduktion. Vi erbjuder även fastighetsekonomiska tjänster som ränteupphandlingar, upprättande av ekonomiska planer, finanspolicies och intygsgivning.

Vi hjälper fler människor till att äga sitt boende och en lägre boendekostnad

Interesta ger fler människor möjlighet att äga sitt boende genom ombildning till bostadsrätt. Som ombildningskonsult verkar vi för sunda och trygga ombildningsprocesser, präglade av kunskap, engagemang och transparens. Med över 30 års samlad erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden så kan du som kund vara trygg med att välja oss som ombildningskonsult vid en förestående ombildning.

Vi är en fastighetsekonomisk rådgivare som hjälper bostadsrättsföreningar att säkerställa rätt ränta på sina lån genom upphandlingar samt upprätta en finanspolicy för en sund, långsiktig ekonomi. Därutöver bistår vi förvaltare, byggbolag och andra fastighetsbolag med upprättande av ekonomiska planer vid nyproduktion och ombildningar. Några av våra medarbetare är av Boverket certifierade intygsgivare.

Till oss vänder du dig om du söker en professionell ombildningskonsult och fastighetsekonomisk rådgivare. Där kvalificerad kompetens, personlig kontakt och ett starkt engagemang värdesätts och är nyckeln till ett lyckat projekt.

Våra tjänster →

En ombildningskonsult vi själva hade anlitat

Som ombildningskonsult hjälper vi människor att förverkliga drömmen om att äga sitt eget boende. För somliga handlar det om att få kontroll över sin egen boendekostnad och bostadsmiljö, för andra handlar det om att få en insats till en ny bostad.

På Interesta arbetar vi med ärliga och sunda ombildningar. Vår viktigaste uppgift som ombildningskonsult är att skapa långsiktigt, hållbara bostadsrättsföreningar med nöjda bostadsrättshavare. Det gör vi genom ett grundligt förarbete, höjd i våra kalkyler och utan allt för hög belåning i bostadsrättsföreningen.

Våra processer är präglade av respekt för varje individs åsikt och situation. Oavsett om man vill köpa sin lägenhet eller fortsätta hyra. Att anlita oss som ombildningskonsult innebär att man får en helhetslösning och där vi tar alla löpande kostnader under processen och tar endast betald vid en genomförd ombildning.

Vi lyckas med våra uppdrag. Det gör vi eftersom vi tycker att föreningsbildningar och fastigheter är det roligaste som finns. Därför går vi in i våra projekt med ett starkt engagemang och hög tillgänglighet för våra kunder.

Välkommen till Interesta. Vi är ombildningskonsulterna vi själva hade velat anlita.

Ombildning till bostadsrätt →

Våra tjänster

 Vi är rikstäckande med daglig närvaro i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Borås, Växjö, Linköping, Helsingborg, Eskilstuna, Norrköping och Skövde.

Ombildning till bostadsrätt

Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster att ombilda till bostadsrätt.

Läs mer →

Nyproduktion av bostadsrätter

Vi erbjuder konsultation vid nyproduktion av bostadsrätter för ett lyckosamt projekt.

Läs mer →

Ränteupphandling

Vi säkerställer att din förening har marknadens bästa räntevillkor.

Läs mer →

Ekonomiska planer

Vi upprättar ekonomiska planer vid ombildningar till bostadsrätter.

Läs mer →

Intygsgivning

Vi har, av Boverket, certifierade intygsgivare som granskar din ekonomiska plan.

Läs mer →

Underhållsplaner

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att upprätta en underhållsplan för en långsiktig och trygg förvaltning av fastigheten.

Läs mer →

Interesta - ombildning

Varför skall du anlita Interesta?

Helhetslösning

Vi erbjuder kompletta helhetslösningar för våra kunder där vår kompetens och erfarenhet skapar lyckade projekt. Vi har mäklare, jurister, ekonomer och marknadsförare in-house och i vårt stall.

Bankerfarenhet

Vi har över 30 års samlad erfarenhet av att arbeta inom bank med ansvar för fastighetsaffärer vilket innebär att vi kan säkerställa bästa möjliga finansiering för dig och din förening, eftersom vi vet hur banken fungerar.

Intygsgivare

Vi har, av Boverket utsedda, intygsgivare som granskar bostadsrättsföreningars ekonomiska planer för att säkerställa att dessa är sunda och hållbara.

Sunda projekt

Vi arbetar endast i sunda projekt. Det innebär att vi arbetar med verklighetsförankrade kalkyler, objektiva värderingar och transparenta besiktningar.

Förhandlingsvana

Vi har god erfarenhet av att förhandla med såväl privata som kommunala fastighetsägare. Mindre som större.

Tydliga förutsättningar

Vi skriver alltid ett uppdragsavtal med våra kunder som beskriver uppdragets omfattning och till vilken kostnad. Hos oss finns det inget utrymme för osäkerhet.

Artiklar

Ombilda till bostadsrätt i Jönköping
Nyheter

Ny ombildning i Jönköping

Luciahelgen 2020 inleddes med ett tillträde för BRF Sagan i Jönköping som tillträdde sin fastighet om totalt åtta lägenheter i centrala Jönköping och där hyresrätter…
Interesta ombildar till bostadsrätt i Östersund
Nyheter

Interesta får nytt ombildningsuppdrag i Östersund

Interesta har nyligen vunnit ett nytt uppdrag i Östersund avseende en ombildning till bostadsrätt i en fastighet där fastighetsägaren valt att lägga fastigheten till försäljning.…
Interesta ombildar i Tenhult
Nyheter

Interesta ombildar i Tenhult

Den 10 juli tillträdde bostadsrättsföreningen Österkåkarna i Tenhult sina två fastigheter efter en cirka sex månaders intensiv ombildningsprocess. Föreningen tillträder fastigheten med en mycket god…

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?

Vi hjälper dig med din fastighetsaffär

Kontakta oss genom att fylla i formuläret eller
slå oss en signal på 036 – 29 37 180.

Interesta AB
Smedjegatan 16
553 20 JÖNKÖPING

E-post: info@interesta.se
Telefon: 036 – 29 37 180