Genom ombildning till bostadsrätt så hjälper Interesta fler människor till att äga sitt boende. För tänk om du kunde köpa en lägenhet utan kontantinsats och dessutom under marknadsvärde. Det kan väl inte vara möjligt. Men det kan det vara. Att ombilda till bostadsrätt är en unik möjlighet till en potentiellt fantastisk bostadsaffär. 

En ombildning till bostadsrätt innebär att man gör om bostäder från hyresrätter till bostadsrätter genom att hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening som köper fastigheten av sin hyresvärd. För att en ombildning till bostadsrätt skall vara möjlig måste nuvarande hyresvärd vara villig att sälja huset samt att minst två tredjedelar av alla hyresgäster vill ombilda.

Som ombildningskonsult hjälper vi på Interesta dig och dina grannar med alla moment vid en ombildning till bostadsrätt. Alltid med en personlig kontakt, tät dialog och trygghet i fokus. Under projektet tar vi ett helhetansvar – från att prata med samtliga hyresgäster, förhandla med fastighetsägaren till att säkerställa finansiering och genomföra tillträdet. Vi tar endast betalt om och när det blir en bostadsrättsombildning och där kostnaden sedan betalas av bostadsrättsföreningen.

Bor du i en hyresrätt och vill undersöka möjligheten till en ombildning? Alla ombildningar börjar med att en hyresgäst hör av sig. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Fördelar med att ombilda till bostadsrätt

En bostadsrättsombildning skall vara en god affär för dig som hyresgäst och det finns många fördelar med en ombildning till bostadsrätt. Framförallt så är det oftast billigare att bo i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt, vilket Statistiska Centralbyrån även fastslagit, och är en långsiktig investering för framtiden.

Köp din lägenhet till 70-80% av marknadsvärdet

Påverka din egen boendekostnad – nu och i framtiden

Inflytande över din egen boendemiljö

Vid en ombildning är din lägenhet garanterat mer värd än vad du betalar för den. I genomsnitt köper du din lägenhet för 70-80% av vad en auktoriserad mäklare värderar den till om den skulle säljas på den öppna marknaden. Detta innebär att du i regel får låna till hela köpeskillingen utan att behöva en kontantinsats.

Jag vill ombilda

Som bostadsrättshavare har du också direkt inflytande över din egen lägenhet och kan renovera och utforma den (nästan) som du vill. Som medlem i en bostadsrättsförening och får inflytande över din boendemiljö och kan vara med att påverka i frågor som berör fastigheten – exempelvis vilka renoveringar som ska göras, hur ofta det skall snöskottas och trappstädas till andra trivselfrågor.

Varför skall du välja Interesta?

Genom att anlita oss så får du en trygg och smidig ombildning till bostadsrätt med en ombildningskonsult som värdesätter en tät, transparent dialog där vi arbetar proaktivt och med ett högt tempo. Vi har stor erfarenhet av att förhandla med såväl stora fastighetsägare som mindre fastighetsägare, privata som kommunala.

Somliga av oss har en gedigen bakgrund inom bank vilket medför att vi säkerställer bästa möjliga finansiering för såväl bostadsrättsföreningen och dess medlemmar. Därutöver så är några av våra medarbetare certifierade intygsgivare av statliga Boverket vilket innebär att vi alltid säkerställer att den ekonomiska planen är sund och hållbar vid ombildningar.

  • En trygg och smidig ombildning till bostadsrätt med en personlig ombildningskonsult.
  • Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar alla löpande kostnader under processen.
  • Vi tar endast betalt när och om det blir en ombildning. Kostnaden betalas av bostadsrättsföreningen och inte av dig som enskild hyresgäst.
  • Vi finns med daglig närvaro i Jönköping, Eskilstuna, Borås, Växjö, Halmstad, Falkenberg, Linköping, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Norrköping men åtar oss uppdrag över hela Sverige.

Vad innebär en ombildning?

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt innebär att de boende hyresgästerna går samman, bildar en bostadsrättsförening och köper loss fastigheten. För att kunna genomföra en bostadsrättsombildning måste två tredjedelar (2/3) av alla hyresgäster vilja göra en ombildning – dom måste rösta ja vid en köpstämma samt att hyresvärden är villig att sälja sin fastighet.

Vill hyresgästerna köpa loss fastigheten från fastighetsägaren så skall man skicka in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet. Det innebär att fastighetsägaren inte får sälja fastigheten till någon annan innan föreningen har fått ta ställning till erbjudandet. Detta gäller dock inte om fastigheten ägs i ett aktiebolag.

Om det finns hyresgäster som av olika skäl inte kan eller vill ombilda sin hyreslägenhet så kan dom fortsätta bo kvar men hyr då av bostadsrättsföreningen istället för den tidigare fastighetsägaren. Den enda skillnaden är att man får bostadsrättsföreningen som hyresvärd istället.

Du kan läsa eller ladda ned vår steg-för-steg guide nedan.

Vill du ha hjälp med ombildning till bostadsrätt? Kontakta oss på Interesta, din lokala ombildningskonsult.

Ladda ned vår ombildningsguide

Genom att fylla i din e-postadress godkänner du att vi lagrar din data enligt vår integritetspolicy

Hur ombildar jag en hyresrätt till bostadsrätt?


1. Kolla av intresset

Processen med att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt inleds med att ta reda på hur många i fastigheten med hyresrätter som är intresserade av att göra en ombildning. Exempelvis kan man bjuda in till ett gårdsmöte, knacka dörr eller mejla ut en anmälan. Om det finns ett intresse för en ombildning till bostadsrätt så bestämmer man ett datum för att bilda en bostadsrättsförening.

2. Bilda bostadsrättsföreningen

För att kunna bilda en bostadsrättsförening måste man vara minst 3 stycken medlemmar. Föreningens namn måste innehålla ett namn där ordet “bostadsrättsförening” ingår samt en styrelse med stadgar och vem som är revisor. Föreningen registreras hos Bolagsverket och kan göras här.

3. Intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten

När er förening är registrerad hos Bolagsverket så skall ni hålla ett nytt möte där man bestämmer sig för att lämna in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet. En intresseanmälan innebär att den nybildade bostadsrättsföreningen anmäler sitt intresse för att köpa loss fastigheten.

Två tredjedelar (2/3) av hyresgästerna som är folkbokförda i fastigheten måste ha signerat ett papper där de lämnat sitt samtycke till att föreningen skall köpa fastigheten. En intresseanmälan gäller i två år och efter att anmälan har registrerats så får inte fastighetsägaren sälja fastigheten till någon annan.

4. Besiktning av fastigheten

Innan bostadsrättsföreningen köper fastighetens så bör man i alla lägen genomföra en besiktning av fastigheten. Detta innebär att en certifierad och oberoende besiktningsman/kvinna undersöker fastigheten för att fastställa underhåll och vilka reparationer som fastigheten är i behov av. Detta innebär att fastighetens pris kan anpassas efter vad som kommer krävas i underhåll / reparation. Det ger också en extra trygghet för bostadsrättsföreningens medlemmar.

Tak, stambyten, elsystem och fasad är några exempel på vad en besiktningsman går igenom vid en besiktning. Underhåll och eventuella renoveringar tas därefter upp i den ekonomiska kalkylen i den ekonomiska planen.

5. Upprätta en ekonomisk plan

Inför ett köp av fastigheten så måste man upprätta en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen innehåller en ekonomisk kalkyl som uppger vilken insats och årsavgift som gäller för varje lägenhet, föreningens framtida kostnader för underhåll och reparationer, bank- och amorteringskostnader, riskprognos m.m. Därefter granskas den ekonomiska planen av två stycken intygsgivare som säkerställer att kalkylen är sund och hållbar.

Den ekonomiska planen skall därefter fungera som ett underlag för att fatta ett beslut om man skall gå vidare och köpa loss fastigheten. Den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket som där också kontrollerar att dom två intygsgivarna har den behörighet som krävs.

6. Finansiera köpet av fastigheten

Det är sällan som insatserna som medlemmarna betalar för sina lägenheter räcker till att täcka alla kostnader. Därför behöver bostadsrättsföreningen oftast ta upp ett lån mot en säkerhet i fastigheten. Det är vanligt att medlemmarna i föreningen går ihop och förhandlar med banker om bästa ränta. Vi rekommenderar alltid att man pratar med fler banker än en för att säkerställa marknadens bästa villkor.

7. Köpet av fastigheten

När finansieringen är godkänd av banken och att alla har fått ett lånelöfte så kallar man till en köpstämma. Där fattar man ett slutgiltig beslut om att köpa loss fastigheten. Inför stämman skall man alltid skicka ut tillgängligt underlag för att kunna fatta ett så klokt och sunt beslut som möjligt. För att köpet av fastigheten skall kunna genomföras måste minst två tredjedelar (2/3) av föreningens medlemmar rösta för köpet för att det skall gå igenom.

8. Tillträde

Därefter bestäms ett tillträdesdatum och då skall fastigheten betalas samt att ett köpebrev skall upprättas mellan föreningen och fastighetsägaren som skall signeras av båda parter.

9. Upplåtelseavtal

Efter att föreningen tillträtt fastigheten skall ett upplåtelseavtal upprättas mellan föreningens medlemmar och föreningen. Föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till medlemmen (den f.d hyresgästen) som nu är en bostadsrättshavare istället. Det innebär att du helt enkelt köper bostadsrätten av föreningen och det kallas för en upplåtelse när lägenheten (bostadsrätten) säljs för första gången av föreningen till en medlem. När medlemmen sedan säljer lägenheten vidare benämns detta istället för en överlåtelse.

En hyresgäst som inte har möjlighet eller vill köpa sin lägenhet så får man istället bo kvar i sin hyresrätt men med bostadsrättsföreningen som en ny hyresvärd istället för den tidigare fastighetsägaren.

10. Söka lagfart

När föreningen betalar fastigheten och köpebrevet har signerats så skall bostadsrättsföreningen söka lagfart hos Tingsrätten. Detta brukar oftast beviljas några månader efter att man tillträtt. En lagfart innebär att föreningen officiellt äger fastigheten och är då lagfaren ägare.

Vad kostar en ombildningskonsult?

Kostnaden för en ombildningskonsult är varierande och baseras på köpeskillingen. På Interesta offererar vi alltid ett fast arvode som betalas av föreningen och ingår i den ekonomiska planen. Vi tar endast betalt om det blir en bostadsrättsombildning och kostnaden betalas av bostadsrättsföreningen‚ inte av dig som enskild hyresgäst per se. På Interesta skriver vi alltid ett uppdragsavtal för våra kunders (och vår) trygghet.

Intresserad av en ombildning?

Ring oss på 036 – 29 37 180 eller fyll i formuläret nedan så ringer vi dig!

ombildningsguide

Ladda ned vår ombildningsguide

Få full koll på ombildningsprocessen.

Genom att fylla i din e-postadress godkänner du att vi lagrar din data enligt vår integritetspolicy

Vill du veta mer om ombildning till bostadsrätt?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.