Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan. Planen är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Oftast upprättas en ekonomisk plan i samband med att en BRF nyproducerar en fastighet eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Varje bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är styrelsen i en BRF som är ansvarig för framtagning av planen och registrera den hos Bolagsverket.

Om en BRF inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan så får inte bostadsrättsföreningen upplåta bostadsrätter, varken vid nybyggnation eller vid ombildning till bostadsrätter. En BRF måste alltså ha en ekonomisk plan.

Den ekonomiska planen är en ekonomisk och teknisk beskrivning av BRF:ens verksamhet. Den skall beskriva föreningens byggnader och kostnader som föreningen har för drift och underhåll samt deras eventuella lån.

Innehåll i en ekonomisk plan

Den ekonomiska planen behöver innehålla allting som krävs för att bedöma föreningens verksamhet. Det finns inga lagkrav på hur mycket en plan får innehålla, men det finns ett minimikrav enligt 1 § BRF.

  1. Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
  2. Beskrivning av fastigheten.
  3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
  4. Kostnad för föreningens fastighet.
  5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
  6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
  7. Uppgifter om finansieringen av kostnader enligt 4–6 (finansieringsplan).
  8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
  9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Du kan läsa mer i Boverkets allmänna råd här

Den ekonomiska planen skall granskas av intygsgivare

Den ekonomiska planen måste granskas av två stycken intygsgivare som bedömer planens hållbarhet. Om planen bedöms hållbar och innehållet i planen överensstämmer med rådande riktlinjer så godkänns planen.

Interestas intygsgivare har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och är specialiserade inom bostadsrättsekonomi. Du anlitar oss för att granska och intyga kostnadskalkyler och/eller din ekonomiska plan. Bedömer våra intygsgivare att din plan är korrekt och hållbar så blir planen godkänd.

Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter, varken vid nybygge eller vid ombildning.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

Källa: Boverket

Kontakta oss för en offert eller mer information om ekonomiska planer