Interesta - ombildning

Bättre ränta för din bostadsrättsförening

Vad är en bra ränta för en bostadsrättsförening? För många styrelser är det svårt att veta om föreningen ligger rätt i räntenivåer – men det är där vi kommer in och hjälper er att sänka era räntekostnader.

Interesta - ombildning

Idag betalar bostadsrättsföreningar
allt för mycket i ränta

Idag betalar många bostadsrättsföreningar en betydligt högre ränta än vad dom behöver. Framförallt eftersom den inte konkurrensutsätts. Genom att hålla föreningens kostnader nere så undviker man exempelvis onödiga avgiftshöjningar.

En styrelses främsta uppdrag att se efter medlemmarnas ekonomiska intressen – där ingår det att konkurrensutsätta sina leverantörer. Och banken är en leverantör av en finansiell tjänst. Men allt som oftast väljer man att stanna hos sin nuvarande bank i tron om att man har dom bästa marknadsvillkoren, men så är sällan fallet.

Interesta - ombildning

Föreningens bästa vän

Vi har över 30 års samlad erfarenhet som bankanställda där vi unisont har arbetat emot bostadsrättsföreningar. Nu har vi valt att kliva över på andra sidan för att hjälpa föreningar till bättre lånevillkor – där vi endast tar en mindre procentuell andel av besparingen under första året. Det innebär att lyckas inte vi, betalar inte ni. Inga fasta eller dolda avgifter tillkommer.

Idag samarbetar vi med några Sveriges största förvaltare och hjälper dagligen föreningar i hela Sverige att få bästa möjliga lånevillkor.

Exempel på hur kostnadsposterna ofta är uppdelade hos föreningar

Interesta - ombildning

Hur fungerar det?

Vi inleder med att titta på ert nuläge, därefter förbereder vi underlag och förhandlar med bankerna. Ni får en sammanställd offert med alla erbjudanden och kan diskutera för- och nackdelar med våra rådgivare. Vi hjälper er med hela processen och uppdraget avslutas inte först aktuella lån är omlagda.

1. Vi gör en nulägesanalys och förbereder underlag
2. Vi tar in offerter från banker och förhandlar därefter för att få bästa möjliga villkor
3. Bostadsrättsföreningen får en sammanställd lista med sina erbjudanden och väljer därefter ränta.
4. Vi sköter kontakten med banken och säkerställer att lånen blir omlagda. Föreningen betalar en mindre andel av det besparade beloppet under första året.

Varför skall du välja Interesta?

Kostnadseffektivt

Vi tar betalt genom en procentuell andel av det vi lyckats spara åt föreningen under första året. Lyckas vi inte spara någonting – då betalar ni ingenting.

Oberoende

Vi är helt oberoende och arbetar mot alla, seriösa storbanker som SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank, SBAB m.fl.

Inga dolda eller fasta avgifter

Vi har inga fasta eller dolda avgifter. Ni betalar endast om vi levererar, det är en sund affärsmodell och ställer krav på att vi förhandlar till oss bästa möjliga marknadsvillkor för er.

Kompetens

Med 30 års erfarenhet av att sitta med bostadsrättsaffärer som bankanställda så vet vi vilka förhandlingsmöjligheter som finns vid låneupphandlingar.

Vill du få en kostnadsfri genomgång av era lånevillkor?