fbpx
Ombildning

Bilda bostadsrättsförening – så går det till

Av 2 januari, 2019 No Comments

För att bilda en bostadsrättsförening så måste ni vara tre medlemmar och ett konstituerande stämma där ni fastslår stadgar, vilka personer som skall innehall vilken roll samt vem som skall vara revisor. Den som utses till revisor får vara medlem i föreningen, men inte en del av styrelsen. Det får inte heller vara en nära anhörig till någon av styrelsemedlemmarna, det är för att undvika jäv-situationer. Därutöver behöver revisorn ha viss ekonomisk kunskap, men behöver inte vara auktoriserad eller utbildad revisor. Protokollet från mötet skall justeras och skrivas under. Därefter registrerar ni den nya bostadsrättsföreningen hos Bolagverket.

När bildar man en bostadsrättsförening?

Man bildar en bostadsrättsförening när man vill få till en ombildning av sin hyresfastighet eller vid nyproduktion av bostäder.

Vilka stadgar skall en bostadsrättsförening ha?

Till grund för stadgarna ligger bostadsrättslagen. Stadgarna kan enkelt beskrivas som regler och ramverk för hur föreningen skall skötas. Du kan läsa mer om vilka stadgar som krävs för en bostadsrättsförening här.

Har du frågor eller behöver du hjälp med bildning av bostadsrättsförening?

Kontakta oss på info@interesta.se eller ring oss på 036 – 29 37 180 så hjälper vi dig gärna.