Interesta - ombildning

Specialister på ombildningar och fastighetsekonomi

Interesta är en ombildningskonsult och fastighetsekonomisk konsult. Vi hjälper hyresgäster och fastighetsägare med att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. Vi är en helt oberoende aktör som lägger stor vikt vid personligt bemötande, transparens och kunnande.

Vi arbetar också med ränteupphandlingar för bostadsrättsföreningar, finansiella policies, upprättande av ekonomiska planer och intygsgivning vid ombildningar och nyproduktion. Det innebär att vi har en gedigen erfarenhet och kunskap om fastighetsmarknaden utifrån banken och kundens perspektiv.

Vi har godkända intygsgivare av Boverket och är registrerade hos Bolagsverket (559080-4034) samt är moms- och F-skattregistrerade hos Skatteverket.

Vår affärsidé och vision

Vår affärsidé är enkelt – Vi skall hjälpa fler människor till ett bättre boende till lägsta möjliga kostnad. Vår vision är att vara Sveriges ledande fastighetshus inom ombildningar och övriga fastighetsekonomiska tjänster relaterade till bostadsrätt som boendeform.

Några av Sveriges största förvaltare tar hjälp av oss – gör det du med!

Idag arbetar vi dagligen med några Sveriges största fastighetsförvaltare där vi hjälper deras kunder att få smidigare ombildningar och bättre lånevillkor. Samarbeten som vi är väldigt stolta över och ett kvitto på att vi ligger i framkant.