Ombildningskonsult i Eskilstuna

Interesta är en ombildningskonsult i Eskilstuna som hjälper till vid ombildning till bostadsrätt

Behöver du hjälp med ombildning till bostadsrätt i Eskilstuna? Vi är en lokal ombildningskonsult i Eskilstuna med erfarenhet av ombildningar i Torshälla, Skogstorp, Skiftinge, Norr och Centrum.

Vi hjälper såväl hyresgäster och fastighetsägare att med ombildning till bostadsrätt. Vi har god lokal kännedom om Eskilstuna och hjälper dig med hela ombildningsprocessen – från en första intressekoll till tillträde och registrerad lagfart. Vi är på plats under hela processen och finns med fysiskt under alla stämmor och möten.

Vi lägger stor vikt vid ett professionellt, personligt bemötande och där vår erfarenhet av ombildningar ligger till grund för en smidig, trygg ombildning. Vi tar inte heller betalt om det inte blir någon ombildning.

Vill du köpa din hyresrätt eller ombilda din hyresfastighet i Eskilstuna?

Då har du tagit det första steget – att söka information. En ombildningsprocess inleds alltid med att stämma av intresset hos övriga hyresgäster. Vi hjälper dig att ta fram allt underlag som förklarar hela ombildningsprocessen och vilka för- och nackdelar som finns med att ombilda hyresrätt till bostadsrätt.

Vad kostar lägenheten vid en ombildning?

En ombildning är förmånlig på det sätt att hyresgästerna köper oftast sin andel (lägenheten) till ett värde av cirka 70-75% av marknadspriset. Eftersom du köper lägenheten till under marknadspris så krävs det i många fall inte en egen insats, men det varierar från fall till fall.

Kvadratmeterpris i Eskilstuna för bostadsrätter

Fastighetsmarknaden i Eskilstuna pekar uppåt sett till bostadsrätter. Enligt mäklarstatistik den 7 mars 2019 så är det genomsnittliga kvadratmeterpriset 21 677 kronor för en bostadsrätt i Eskilstuna. Men det finns många aspekter som avgör kvadratmeterpriset och ingen fastighet är den andra lik, det är därför orimligt att sätta ett genomsnittligt kvadratmeterpris på en fastighet. Vi låter alltid en auktoriserad mäklare göra en värdering av lägenheterna inför en ombildning.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med ombildning till bostadsrätt i Eskilstuna

Ombilda i Eskilstuna?

Ring oss på 036 – 29 37 180 eller fyll i formuläret nedan så ringer vi dig!