BRF Organisten i Eskilstuna har valt Interesta som ombud vid deras förstående ombildning till bostadsrätter. Fastigheten, som inrymmer 20 stycken lägenheter, ligger i centrala Eskilstuna och ägs av en privat fastighetsägare.

– Vi tackar för förtroendet från styrelsen i BRF Organisten och ser fram emot att vägleda hyresgästerna genom en ombildningsprocess med goda grundförutsättningar. Det starka engagemanget från båda parter är en grund för en sund och väl genomförd ombildning säger Alex Liljeblom som är ansvarig ombildningskonsult.

Interesta har hittills inlett hösten med flertalet nya uppdrag i Eskilstuna, Malmö, Halmstad och Stockholm.