Vanliga frågor om ombildning

Får jag köpa min lägenhet till under marknadsvärdet och slippa kontantinsats? Varför?

Ja, i nästan alla fall köper du din lägenhet till 70-80% av vad en mäklare har värderat din lägenhet till och kan därmed slippa undan en kontantinsats eftersom du har ett övervärde i din lägenhet som banken bedömer som säkerhet.

Anledningen till att du betalar mindre vid en ombildning är dels  att det handlar om ett helt fastighetsköp där bostadsrättsföreningen, som egen juridisk person, tar upp ett lån som täcker en del av totala köpeskillingen. Men också för att du tar en lägenhet från en reglerad och stängd marknad till en öppen, fri marknad där du är den enda spekulanten. Eftersom det inte finns fler spekulanter så sker inte heller någon budgivning.

Är det verkligen billigare att bo i en bostadsrätt?

Ja, i nästan alla fall. Statistiska Centralbyrån gjorde nyligen en kartläggning som visar att hyresrätter är den dyraste boendeformen jämfört med att bo i en bostadsrätt eller villa.

Vid en ombildning så strävar vi alltid efter att din månadskostnad skall bli så låg som möjlig och med det nuvarande låga ränteläget så blir det nästan alltid så. Lägg därtill att den månadskostnad som du har i en bostadsrätt betalar du delvis tillbaka till dig själv (amortering) samt att du får tillbaka 30% av räntekostnaden, via s.k. ränteavdraget, i samband med din deklaration.

Kan jag fortsätta hyra min lägenhet om det blir en ombildning?

Självklart! Den enda skillnaden är att du, vid en ombildning, får bostadsrättsföreningen som hyresvärd. I övrigt så sker hyresregleringen via förhandling som vanligt.

Kan jag fortsätta få bostadsbidrag?

Ja, men det kommer möjligen förändras något. Vi rekommenderar att du prata med Försäkringskassan för att undersöka hur det ser ut för just dig.

Hur lång tid tar en ombildning?

Varje ombildning är unik, men i genomsnitt kan man säga att det tar mellan 6-9 månader att genomföra en ombildning. Ibland går det snabbare och ibland tar det längre tid.

Hur många måste rösta ja för att en ombildning skall vara möjlig?

2/3 av alla hyresgäster med förstahandskontrakt (bostadsrättsföreningens medlemmar) måste rösta ja vid en köpstämma för att föreningen skall kunna köpa fastigheten.

Hur arbetar ni på Interesta?

Som ombildningskonsult ansvarar vi för hela ombildningsprocessen och där alla moment ingår i vårt åtagande. Vi värdesätter en noggrann och transparent process där du som hyresgäst alltid har en personlig kontakt. För oss är det av yttersta vikt att du som hyresgäst känner dig trygg och förstår processen, oavsett inställning till ombildning. Därför håller vi informationsmöten, är på plats löpande samt informerar proaktivt om varje steg i processen.

Vi offererar alltid en fast summa där alla kostnader ingår och därutöver har vi, som första ombildningskonsult i Sverige, prisgaranti.  Vi tar endast betalt om ombildningen genomförs och vårt arvode är alltid inräknat i den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen.

Vem sköter underhållet av fastigheten vid en ombildning? Exempelvis trappstädning, snöskottning m.m

Förvaltningen av fastigheten kommer att hanteras av professionella förvaltare som vi, tillsammans med bostadsrättsföreningen, handlar upp. Det skall inte vara någon skillnad för dig som boende – enbart till det bättre i sådana fall.

Jag är student eller pensionär. Kan jag få lån?

Banken bedömer storleken på din inkomst och eftersom en ombildning oftast innebär att man köper till under marknadsvärdet så är det sällan ett problem om man har klarat av sin nuvarande månadskostnad. Om man därtill har någon närstående som kan agera borgenär så är det också en fördel.

Vi har lokaler i vår fastighet. Vad händer med dom?

Om man har lokaler i sin fastighet som är uthyrda så fortsätter dessa att hyras ut med samma förutsättningar som tidigare. Lokaler som är lediga ansvarar föreningen för och kan då bestämma om man vill hyra ut lokalerna eller bygga om dom till bostäder för att sälja eller hyra ut dom. Lokaler är ofta en god hyresintäkt för bostadsrättsföreningen.

Betalar man hyra som bostadsrättshavare?

Nej. Du betalar ingen hyra, utan du betalar en årsavgift (som delas upp per månad) till föreningen som skall gå till underhåll, drift, skatt m.m. Därutöver betalar du amortering och ränta på ditt banklån.

Månadskostnaden utgörs av

  • Amortering
  • Ränta
  • Årsavgift

Kommer jag ha råd att låna till min lägenhet?

Vid en ombildning så köper du i regel din lägenhet för 70-80% av marknadsvärdet. Det innebär att du får låna till hela köpeskillingen och behöver inte lägga in en egen kontantinsats. Det är också vanligt att din månadskostnad blir likvärdig med din befintliga hyra, så har du klarat din nuvarande boendekostnad så är det inget problem såvidare man inte har större skulder eller betalningsanmärkningar.

En ombildning låter som guld och gröna skogar. Vad är hållhaken?

Den stora skillnaden, när man är bostadsrättshavare, är att man själv ansvarar för det inre underhållet i sin lägenhet. Det innebär att går någonting sönder så får man bekosta reparation själv jämfört med när man som hyresgäst kan ringa hyresvärden och få exempelvis en trasig diskmaskin utbytt. Därutöver påverkas värdet på din lägenhet av bostadsmarknadens utveckling, upp som ned.