Ombildning

Så fungerar hembud vid ombildning

Ett hembud innebär att en bostadsrättsförening registrerar en intresseanmälan hos Lantmäteriet där man fastslår att man, genom en bostadsrättsförening, är intresserad av att förvärva fastigheten…
Interesta
7 januari, 2019
Vad har en ombildningskonsult för arvode? Det svarar vi på i denna artikel.Ombildning

Vad har en ombildningskonsult för arvode?

En ombildningskonsult hjälper fastighetsägare och hyresgäster att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Ombildningskonsultens arvode kan variera och arvodet bestäms ofta utifrån fastighetens storlek, antal lägenheter, vart…
Interesta
5 januari, 2019